Dalelė gamtos

Hamletas kėlė klausimą „būti ar nebūti?“. Mes keliame klausimą „kaip būti?“ Kaip būti, gyventi ir veikti, kad nepažeistume gyvybinių procesų žemėje, kad nepažeistume Žemės,  kaip vientiso gyvo organizmo, sugebėjimo mumis pasirūpinti? Kažkas teisingai pastebėjo: „kodėl[…]