Velykos

 Velykos – kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip gamtos atbudimo šventė. Atėjus krikščionybei, ši šventė sutapatinta su Kristaus prisikėlimu.O margučiai – marginti kiaušiniai, simbolizavo gamtos[…]

Didysis penktadienis

  “Verkia ir dvasios danguje skaisčiausios, verkia padangių mėlynė gražioji, verkia visa gamta ir liūdi apsiniaukus, verkia girios ir miškų paukšteliai, verkia versmės ir tyri šaltinėliai, rauda upės ir maži upeliai. Verkia medžiai, lapeliais šlamėdami,[…]

Mėlyna spalva

Mėlyna spalva simbolizuoja ramybę, taiką, kūrybingumą, jausmingumą. Mėlyna – moteriškumo spalva. Pagal feng-šui, mėlyna – in, tai yra, moteriškojo prado spalva. Todėl mėlyna apibūdinama kaip spalva, suteikianti harmonijos, rūpestingumo, jausmingumo. Su kuo dažniausiai man asocijuojasi[…]

Valia

Valia yra visų vykstančių psichikos procesų pagrindas, centras. Tai savotiška ašis, be kurios negali būti nei charakterio, nei emocijų, nei atminties, nei norų. Valia yra mūsų veiksmų pagrindas. Tai vidinė įtampa, jėga, skatinanti ir priverčianti[…]

Alergenas

Kas mane gerai pažysta bus nustebinti mano šiandieniniu kadru. Bendros problemos suartina net ir priešus. Stovėjau ir žiūrėjau šiam katinui į akis…ir jose įžvelgiau buką nusivylimą supančiai aplinkai. Jau penkto mėnesio galas kaip gyvenam sniego[…]

Atsiminimai

Šiandien man labai sunki emociškai diena, spaudžią širdelę atsiminimai. Beprotiškai norėčiau paskambinti ir pasveikinti su gimtadieniu man labai brangų žmogutį… Jos namuose visos palangės būdavo nukrautos  vazoninėm gėlėm. Atsimenu, kai atvažiuodavau visada apeidavom  apžiūrėt kas[…]