Žiedas

Paukščių čiulbėjime ir vabzdžių dūzgime saugojama laiško ir širdies į širdį paslaptis. Gėlių spalvose ir žolių ornamentuose išryškėja šventos teisybės raštas. Mūsų tyrumas įkvepia mus, o nešvara bloškia žemyn. Išsižadėk minčių, įgauk ramybę – ir tu[…]