Vasario 16 oji

Istorikas Antanas Šenavičius savo straipsnyje „Lietuvos Nepriklausomybės Akto teisinė prigimtis ir konstitucinė reikšmė“ (Istorija, t.40, Vilnius, 1999) rašė: „Vasario 16-osios Aktas yra pats svarbiausias Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucinio steigimo dokumentas. Jis tapo kelių lietuvių kartų[…]